VEV-V9 UHF

Price IDR 850,000
Quantity :

Vev V9

power 5wat uhf 400-470mhz